Motiveren & leren tijdens corona; 5 tips

Één van de belangrijkste redenen van een lage beoordeling van een online cursus is dat ontwikkelaars zich vooral concentreren op de inhoud. Mooi voorbeeld hiervan is de hoogleraar die een les opneemt in de collegezaal. Echter een collegezaal heeft een andere sociale dynamiek dan je studentenkamer. Waarbij je als student zowel voor, tijdens als na het college een sociale dynamiek ondervindt kan de eenzaamheid van je studentenkamer als verpletterend worden ervaren.

Bij IJsfontein ontwerpen wij al 20 jaar motivatie.

Hierbij baseren wij ons op de zelfdeterminatie theorie van Deci & Ryan (1985; 2000). De zelfdeterminatie theorie maakt allereerst onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is motivatie die van binnenuit komt, de leerling is gemotiveerd om iets te leren waarin hij/zij zelf geïnteresseerd is. Bij extrinsieke motivatie zorgen externe prikkels dat de leerling gemotiveerd is, zoals een beloning in de vorm van een hoog cijfer. Intrinsieke motivatie zorgt vaak voor betere leerresultaten.

Volgens Deci & Ryan kunnen cursus ontwikkelaars de intrinsieke motivatie verhogen als ze weten in te spelen op drie psychologische basisbehoeften:

  • Autonomie. De leerling heeft de vrijheid om een activiteit naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren en heeft invloed op wat hij/zij doet.
  • Gevoel van competentie. Het vertrouwen dat de cursist moet hebben in eigen kunnen.
  • Relatie, sociale verbondenheid. De verbondenheid met de omgeving, ofwel vertrouwen hebben in anderen. En een positief sociaal klimaat; cursisten moeten zich vrij voelen om vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken.

Leren zonder sociale verbondenheid verlaagt de motivatie.

Hier ligt dan ook de belangrijkste oorzaak waarom mensen hun online cursus niet afmaken. Er is niemand die je helpt, stimuleert of uitdaagt. Wel een motiverende online leerervaring? 👉 Ontdek de mogelijkheden van UpTrek. 👈

De 5 tips van IJsfontein

Implementatie van onderstaande tips in jouw leer- of werkontwerp leidt tot verhoging van motivatie. En zodoende tot een beter rendement op opleiden en samenwerken, juist in Coronatijd.

Teams creëren; Creëer diverse teams binnen je werk- en leeromgeving. De ideale omvang van teams bedraagt 5 tot 7 werknemers. Een team werkt samen, leert van elkaar en stimuleert elkaar.

Competitie; Implementatie van een team-competitie stimuleert betrokkenheid, fanatisme en onderlinge samenwerking en verhoogt daarmee de motivatie.

Urgentie; Het toevoegen van urgentie creëert meer druk en elimineert de uitstel-houding die meeste mensen wel kennen.

Gamificatie; Implementatie van gamificatie zorgt voor een balans tussen leren, werken en vermaak.

Vrijwillig; Vrijwillige deelname zorgt voor autonomie, hetgeen belangrijk is voor motivatie en doorzettingsvermogen.

Meer informatie of UpTrek zelf een keer ervaren? Neem contact op met Bart. ✉️ bart.hufen@ijsfontein.nl

Tijd voor een nieuw verhaal?

Marineterrein, pand 024
Kattenburgerstraat 5
1018 JA  Amsterdam